Co to jest otwarcie zatoki po usunięciu zęba ?

Po usunięciu górnych, bocznych zębów (najczęściej od szóstki do ósemki) może powstać połączenie jamy ustnej z zatoką szczękową, czyli otwór w kości w miejscu korzenia zęba, przez który powietrze, płyny i pokarmy mogą się przedostawać z ust poprzez zatokę szczękową do nosa. Może do tego dojść na skutek indywidualnej budowy anatomicznej, zniszczenia kości procesem zapalnym lub trudnej ekstrakcji. Zawsze w takim przypadku, aby uniknąć poważnych powikłań w postaci zapalenia zatoki szczękowej, połączenie ustno-zatokowe musi być jak najszybciej odpowiednio zamknięte. Aby zębodół po usuniętym zębie szczelnie zamknąć wykonuje się specjalną plastykę błony śluzowej. Zaleca się ostrożność przez pierwsze 10 dni. Jeżeli po zdjęciu szwów rana jest szczelna pacjent może bezpiecznie wrócić do poprzednich aktywności.