Implantologia

implanty mikolow gliwice tychy


Braki zębów mogą być uzupełniane dzięki zastosowaniu implantów zębowych (wszczepów). Implanty to niewielkie tytanowe elementy stanowiące zaawansowane technicznie sztuczne korzenie zębowe, które po okresie wgojenia stają się elementem kości szczęki bądź żuchwy. Zapewniają one stabilną podstawę dla pojedynczych koron, mostów czy protez zębowych.
 1 2 3

4 5 6

                                                                     

Zęby osadzone na implantach są praktycznie identyczne z zębami własnymi oraz dają całkowicie naturalne odczucie. Znika problem ruszającej się protezy. Nie ma potrzeby uszkadzania zębów sąsiednich w celu wykonania mostu. Implanty umożliwiają bezpieczne rozwiązania w każdym wieku i w każdej sytuacji. Są trwałe i wytrzymałe na siły zgryzowe.
Odtworzenie na implantach zębów wymaga czasu potrzebnego na zintegrowanie się implantu z kością (3 miesiące). W przypadkach utraty zębów w miejscach widocznych podczas mowy i uśmiechu możliwe jest wszczepienie implantu natychmiast po utracie zęba – implanty natychmiastowe - i uzupełnienie powstałego braku koroną tymczasową.

Implanty dają również możliwość natychmiastowego rozwiązania problemu jakim jest brak możliwości dobrej stabilizacji całkowitej protezy dolnej. Podczas jednej wizyty wszczepiamy cztery implanty w żuchwie i modyfikując dotychczasową protezę dolną mocujemy ją stabilnie w ustach. Pacjent może użytkować protezę od razu po zabiegu!

W przypadkach pacjentów bezzębnych możemy wykonać stałe, czyli niewyjmowane odbudowy na implantach (protezy na implantach lub mosty na implantach).  W tym celu stosujemy technikę All-on-4 lub All-on-6. Metoda ta polega na wszczepieniu 4 lub 6 implantów w szczęce lub żuchwie, a następnie przykręceniu do nich protezy lub mostu porcelanowego uzupełniających brakujące zęby bez konieczności ich wyjmowania.

Nawigacja komputerowa w implantologii

Do zabiegów implantacji stosujemy nawigację komputerową. Ta metoda polega na bardzo precyzyjnym wprowadzaniu implantu z użyciem szablonu zaprojektowanego na podstawie tomografii komputerowej. Dzięki zastosowaniu tej techniki jest możliwe wszczepienie implantów bez konieczności przecinania dziąsła i zakładania szwów. Rekonwalescencja po takim zabiegu jest znacznie szybsza (brak obrzęku i minimalne dolegliwości).protetyka-12

Regeneracja

Warunkiem wszczepienia implantu i osiągnięcia pełnego sukcesu jest odpowiednia ilość kości. Kiedy na skutek wcześniejszych procesów chorobowych lub naturalnych zaników ta ilość jest niewystarczająca wykonujemy zabiegi mające na celu zwiększenie objętości kości bądź dziąsła. We współczesnej implantologii funkcjonuje bardzo wiele rodzajów tego typu zabiegów. Wybór metody zależy przede wszystkim od wielkości i umiejscowienia ubytku tkanek, a także od pozycji i ilości implantów, które planujemy wykorzystać, aby osiągnąć optymalny efekt protetyczny. Większość zabiegów regeneracyjnych wymaga zastosowania dodatkowych materiałów, które zwiększają objętość kości lub dziąsła. Złotym standardem są tkanki własne pacjenta (kość lub tkanka łączna) przeszczepione z obszaru dawczego do obszaru biorczego. W innych przypadkach stosujemy kość lub tkankę łączną allogenną z certyfikowanego Banku Tkanek, preparaty kości bydlęcej, bądź materiały syntetyczne.

Regeneracja: Oferowane zabiegi

W naszym gabinecie wykonujemy następujące wysokospecjalistyczne procedury regeneracyjne:
- rozszerzanie i zagęszczanie kości
- rozszczepianie wyrostka zębodołowego
- przeszczepy kości i tkanek miękkich
- przeszczepy allogenne z Banku Tkanek
- sterowaną regenerację kości z użyciem błon zaporowych i preparatów kości bydlęcej
- zamknięte i otwarte podniesienie dna zatoki szczękowej - SINUS LIFT
- zabiegi plastyki dziąsła zwiększające jego objętość

PRF: Stymulacja procesów gojenia i regeneracji tkanek


W celu poprawy procesów gojenia i regeneracji tkanek stosujemy procedurę PRF.

 

PRF fibryna bogatoplytkowa

Bezpośrednio przed zabiegiem chirurgicznym pobieramy 20 - 80 ml krwi pacjenta, którą poddajemy odwirowaniu. Po odpowiednim uformowaniu otrzymanego preparatu uzyskujemy membrany fibryny bogatopłytkowej - PRF. Autologiczne membrany wprowadzone do tkanek pacjenta w trakcie zabiegów chirurgicznych uwalniają przez ok. 7 dni leukocyty oraz zawarte w płytkach krwi czynniki wzrostu wpływające na:
- zmniejszenie stanu zapalnego
- zmniejszenie infekcji
- przyśpieszenie tworzenia nowych naczyń krwionośnych
- przyśpieszenie gojenia

Wszystkie zabiegi wykonywane są bezbólowo !

 

Implanty Mikołów i okolica

Gabinet Stomatologiczny Grzesiak oferuje leczenie implantologiczne mieszkańcom Mikołowa oraz okolicznych miejscowości – Gliwic, Katowic, Rudy Śląskiej, Zabrza czy Tychów. Zabiegi implantologiczne wykonujemy z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, które wykonywane są przez doświadczonych i wykwalifikowanych lekarzy implantologów.Naszą ofertę kierujemy do klientów z miejscowości: Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Zabrze, Tychy, Mikołów