Co to jest PRF (fibryna bogatopłytkowa)?

PRF fibryna bogatoplytkowaPRF czyli fibryna bogatopłytkowa jest to autogenny preparat w postaci cienkiej błony o rozmiarze ok 1*3 cm uzyskiwany po odwirowaniu i odpowiednim opracowaniu 10 ml krwi pacjenta pobranej bezpośrednio przed  zabiegiem chirurgicznym. Jednorazowo wykonujemy 2-8 takich błon. Każda błona zawiera skoncetrowane płytki krwi i leukocyty zawieszone w fibrynowym skrzepie.
Mebrany PRF wprowadzone do rany zabiegowej znacznie poprawiają gojenie tkanek.
Dzięki obecności białych ciałek krwi oraz uwalnianym powoli z płytek krwi naturalnym czynnikom wzrostu PRF:
- zmniejsza stan zapalny
- zmniejsza infekcję
- przyśpiesza tworzenie nowych naczyń krwionośnych
- przyśpiesza gojenie

Dzięki swoim fantastycznym właściwościom PRF stosujemy:
- w zabiegach regeneracyjnych i implantologicznych
- w leczeniu powikłań w gojeniu zębodołów poekstrakcyjnych (np. suchy zębodół)
- w leczeniu głębokich kieszeni dziąsłowych