Rentgenodiagnostyka

Diagnostykę rentgenowską w naszym gabinecie wykonujemy urządzeniami wyposażonymi są w radiowizjografię. Oznacz to, że promienie rentgenowskie padają nie na stadardową kliszę, ale na specjalny czujnik. Dzięki temu dawka promieniowania potrzebna do uzyskania prześwietlenia zęba jest kilkukrotnie mniejsza, a wynik badania uzyskujemy natychmiast na ekranie komputera.

Do prześwietlenia pojedyńczego zęba stosujemy aparat do zdjęć punktowych.

Jeżli zachodzi konieczność oceny całości uzębienia oraz gdy chcemy uwidocznić takie struktury anatomiczne jak szczęka, żuchwa lub zatoki szczękowe dysponujemy cyfrowym aparatem do wykonywania zdjęć pantomograficznych. Ten typ badania radiologicznego jest bardzo przydatny jako badanie przeglądowe przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego, gdyż zarówno wokół zębów jak i w kościach szczęk mogą występować stany patologiczne nie dające żadnych objawów, a które są wykrywane takim przeglądowym badaniem.

tomografia 3d zebowTomografia cyfrowa 3D jest najdokładniejszym sposobem obrazowania zębów i kości twarzoczaszki w stomatologii. Trójwymiarowy obraz daje możliwość uwidocznienia struktur niejednokrotnie niewidocznych na zdjęciach 2D (punktowe i pantomograficzne). Uzyskujemy doskonały wgląd w przestrzenne  usytuowanie elementów anatomicznych i patologicznych oraz ich wzajemne przestrzenne relacje (zęby, nerwy, naczynia, zatoki szczękowe, zęby zatrzymane, zmiany zapalne, torbiele, urazy, ...). Specjalne oprogramowanie pozwala uzyskiwać nie tylko przekroje we wszystkich płaszczyznach, ale również przestrzenne modele, dzięki którym można bardzo dokładnie planować leczenie chirurgiczneimplantologicznertg zebow mikolow gliwice tychy. Dzięki opcji ENDO możemy bez żadnych wątpliwości ocenić ilość, kształt i topografię kanałów korzeniowych. Duży zakres możliwośći wyboru obszaru badania i rozdzielczości pozwala uzyskać najlepszy efekt diagnostyczny przy najniższej dawce promieniowania zgodnie z zasadą ALARA.