Co to jest choroba okluzyjna?

Dlaczego zgrzytamy zębami w nocy?

Zgrzytanie zębami w nocy jest objawem choroby okluzyjnej lub bruksizmu.

Choroba okluzyjna występuje gdy na skutek niewłaściwego kontaktu górnych i dolnych zębów harmonia pomiędzy przestrzennym ułożeniem kości (żuchwy i szczęki), obu stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni zostaje zaburzona, co prowadzi do szeregu nieprawidłowości.

Objawy choroby okluzyjnej to:

• zgrzytanie zębami w nocy podczas snu (słyszane przez domowników)
• powstawanie ubytków klinowych i recesji dziąseł
• bóle i rozchwianie zębów – bez wyraźnej przyczyny
• niektóre z zębów ścierają się, tracą kształt lub stają się cienkie na brzegach – „zjadanie zębów" postępujące z wiekiem
• uczucie zmęczenia mięśni twarzy lub ból zęba po obudzeniu
• bóle głowy – poranne, niewiadomego pochodzenia, często omyłkowo brane za migrenowe
• trzaski i przeskakiwania w stawach
• bóle stawów skroniowo–żuchwowych
• zmęczenie podczas żucia twardych i ciągnących się pokarmów
• szumy w uszach

Leczenie zaburzeń okluzji polega na dokładnym zdiagnozowaniu problemu, a następnie takim skorygowaniu zgryzu pacjenta, aby zmieniając przestrzenne ułożenie żuchwy do szczęki uzyskać harmonię pomiędzy zgryzem i stawami skroniowo-żuchwowymi.

Jak to wykonujemy? W zależności od sytuacji stosujemy specjalne szyny (nakładki na zęby), ekwilibrację zgryzu (szlifowanie zębów), nadlewamy zęby kompozytem (flow injection), uzupełniamy brakujące zęby lub zmieniamy kształt zębów wykonując korony protetyczne lub licówki.

Leczenie zaburzeń okluzji jest ważne, aby zatrzymać rozpoczęte procesy destrukcyjne, które mogą prowadzić do poważnych dolegliwości bólowych, znacznego starcia zębów, a w końcu do ich utraty.

Lekarz stomatolog różnicuje chorobę okluzyjną z bruksizmem. Oba schorzenia mają takie same objawy, różnią się jednak leczeniem. Bruksizm to patologiczne tarcie zębami żuchwy o zęby szczęki, występujące w nocy (zgrzytanie zębami lub zaciskanie zębów). Bruksizm zaliczany jest do parasomnii czyli zaburzeń snu. W przypadku bruksizmu konieczne jest zabezpieczenie zębów przed nocną destrukcją poprzez używanie ochronnych nakładek na zęby. Stosuje się również zmniejszenie siły mięśni poprzez ich ostrzykiwanie botoksem.

Więcej szczegółowych informacji na temat objawów, diagnostyki i leczenia na naszej stronie w zakładce OKLUZJA.