Kiedy konieczne jest chirurgiczne usuwanie zęba?

Chirurgiczne usunięcie zęba konieczne jest w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich zachodzi wtedy gdy mamy do czynienia z zębem zatrzymanym tzn. takim, który w całości bądź w dużej części pogrążony jest w kości (nie wyrósł). Z drugim gdy w czasie zwykłego usuwania zęba dojdzie do głębokiego złamania korzenia i dalsza skuteczna ekstrakcja jest niemożliwa.