Jak przebiega wstawienie implanta zębowego?

Istnieje kilka procedur wprowadzania implantów. Najpewniejszą jest procedura klasyczna. Implant wszczepiamy w wygojoną kość (3 miesiące po ekstrakcji) po uprzedniej wnikliwej diagnostyce implantoprotetycznej (gdzie w przestrzeni ma się znajdować przyszły ząb oraz jaką mamy objętość kości w tym obszarze) wykonujemy zabieg wszczepienia implantu. Wszystko odbywa się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym i jest bezbolesne. Po nacięciu dziąsła i odsłonięciu kości, wykonujemy szereg nawiertów odpowiednią sekwencją narzędzi, wkręcamy implant w kość z odpowiednią siłą i zaszywamy ranę. Po zabiegu kontrolujemy pozycję implantu radiologicznie. Po kilku tygodniach ma miejsce drugi, mniejszy zabieg odsłonięcia implantu i wkręcenia śruby gojącej, która służy idealnemu ukształtowaniu dziąsła w miejscu gdzie łącznik będzie przechodził przez tkanki miękkie. Po zakończeniu tego procesu następuje kilka wizyt protetycznych, zakończonych ostateczny osadzeniem korony protetycznej. Więcej na temat implantów na naszej stronie w zakładce OFERTA/IMPLANTY.