Proteza, most czy implant?

Najlepszym uzupełnieniem brakującego zęba jest zamocowane na stałe (niewyjmowane) i nie ingerujące w sąsiednie zęby uzupełnienie protetyczne czyli korona lub most na implancie (implantach). Następnym w kolejności jest most oparty na zębach jako filarach. Dopiero jeżeli z różnych przyczyn niemożliwe jest wykonanie uzupełnień stałych proponujemy wykonanie ruchomych protez: szkieletowych kombinowanych, szkieletowych lub osiadających. Wiecej informacji na temat leczenia protetycznego na naszej stronie internetowej w zakładce OFERTA/PROTETYKA.